Provzdušňovače Alstrong

Tři Modely: 840T, 940T & 940M

Provzdušňovače Alstrong byly vytvořeny nejen k provzdušňování povrchové vrstvy trávníku, ale díky jedinečnému provedení nožů dokážou rozmělnit tvrdý podklad až do hloubky 30 cm bez narušení půdy nebo pastviny.

Provedení nožů umožňuje hluboký průnik do půdy s mechanickou změnou fyzické struktury půdy, což přispívá k lepšímu růstu trávy. Jedinečná patentovaná konstrukce zajišťuje rovnoměrný přenos hmotnosti na všechny nože při průniku do půdy. Při pracovní rychlostí 20 km/h lze narušit a upravit půdní strukturu až do hloubky 30 cm.

Provzdušňovač Alstrong lze rovněž použít i pro přípravu pod setí, pokud jej použijete na zorané půdě, a lze jej vybavit volitelným secím strojem pro setí plodin, např.

ALSTRONG AUCTUS

Rejuvenation & Re-Seeding Machine

■   3m working width.
■   4.5 tonnes dry weight.
■   5.3 tonnes with water ballast.
■   Heavy duty structural steel frame.
■   Hydraulically controlled twin row levelling boards.
■   Hardened steel aeration blades.
■   Hydraulically controlled heavy duty 11mm rear tines.
■   560mm prisma finishing roller.
■   Soft ride transportation system.
■   Floatation tyres.
■   Various pneumatic seeder options available.